Vēlreiz sakam visiem, visiem viesiem lielu paldies, ka bijāt, priecājāties un kopā radījāt svētkus mūsu lielajā dienā!

 

Tāpat vēlreiz gribam arī pateikties visiem, kuri mums dažādi palīdzēja visa sagatavošanā un īstenošanā, lai šī diena būtu tik īpaša un burvīga:

Vecākiem - Andrim un Anitai Smilgām, Mārītei un Modrim Jēkabsoniem

Vedējiem Līgai Kristai un Didzim Solimiem

Inesei Austrumai un Pēterim Ločmelim

Līgavas māsām - Iritai Tīlānei-Pakalniņai, Kristīnei Arbidānei, Evitai Rubenei un Inesei Austrumai

Līgavaiņa brāļiem - Agrim Blaubukam, Jānim Merožam, Edgaram Krūmiņam un Robertam Blaubukam

Rīgas Lutera draudzes mācītājam Indulim Paičam

Baltezera baznīcas kora dziedātājām

Lienes kleitas māksliniecei Ingrīdai Zāberei

Agra krekla un vestes dizainerei Indrai Salcēvičai un viņas kolēģēm

Dejas valdniecei Laurai Blaubukai

Dziedātājai Olgai Rajeckai

Dj Dainim un viņa kolēģim

Kāzu auto šoferītim Andim un baltajai volgai

Policistam Mārtiņam

Ievai Rozenvaldei

Operatoram Jānim Abizāram

Fotogrāfei Lindai Arājai un viņas palīdzei

Agra frizierei Sanitai (salons "Loka") un kolēģēm

Frizierēm - Diānai Isajevai un Bionai Hermanei

 Vecauces pils cilvēkiem - Inesei, Valdai, pavāriem, viesmīļiem, Pēterim un Verai

Minivena saimniecei Evijai

Floristei Dainuvītei

"Arkolat" nomas meitenēm

"Sajūtu mednieces" meitenēm 

Kūkas cepējai Ingai

Vīnu pazinējam Egīlam

Lienes brālēnam Jurim

Agra māsai Dacei, tantei Rutai un māsīcai Zanei

Vecākajam viesim - Agra vectēvam Jānim (92 gadi)

Agra kolēģim Normundam Upeniekam un pārējiem kolēģiem

Lienes kolēģēm

kaimiņiem Sigitai un Atim

Auces ziedu Rutai

Maijai par ziediem un gailenēm

Daudziem cilvēkiem - Līgai Štālai, Ingai Kalniņai, Baibai Kauliņai, Evelīnai Sproģei un citiem, kuri palīdzēja mūsu vedējiem!

 


foto-galerija